logo

Aktualności

aktualnosci img

 


 

 

TRENING EMS W NASZYM KLUBIE !!!

 

 

Więcej szczegółów znajdzej tutaj:

TRENING ELEKTROSTYMULACJI MIĘŚNIOWEJ EMS

 

 

ZAPRASZAMY NA TRENING EMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór umowy członkowskiej

Umowa członkowska Klubu PRO-FITNESS SF1

Członek Klubu: Dane kontaktowe

imię i nazwisko

adres zamieszkania

seria nr dowodu osobistego

telefon

adres email

nr członkowski

  1. Na podstawie niniejszej umowy Klub PRO-FITNESS SF1 w Warszawie przy ul. Kowelskiej 10,03-432 Warszawa przyjmuje w/w osobę w poczet członków oraz zobowiązuje się wydać Kartę Członkowską

  1. Członek Klubu ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z

           regulaminem klubu stanowiącym integralną część niniejszej umowy

  1. Członek Klubu niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu i zobowiązuje

           się do jego przestrzegania.

  1. Członek Klubu niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie

           zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub PRO-FITNESS SF1.

           Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami

           podczas ćwiczeń.

  1. Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie

           w celach związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą

           przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych

           również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem

           osób trzecich.

     6. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas :

         a) …………………………….…….. (1, 3, 6 miesięcy) licząc od dnia aktywacji karty członkowskiej.

         b) nieokreślony licząc od dnia aktywacji karty członkowskiej

     7. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi Klubowicz zobowiązuje się do zapłaty aktualnie

        obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy ceny, zgodnie z cennikiem Klubu, za

        następujące usługi:

        karnet:...................................

        wartość karnetu:.....................

        płatność: gotówka/karta/przelew

     8. Uwagi dodatkowe:

  

Data i podpis przedstawiciela Klubu PRO-FITNESS SF1                                                    Data i podpis Klubowicza

   Akceptujemy karty sportowe

 

kart fitsport kart fitprofit

 kart multisportLogo Gymsteer

ikona pzu sport przezroczyste tlo 01

 

Akceptujemy także karty płatnicze 

 

platnicze

 


 

 

PRO FITNESS SF1

ul.Kowelska 10
03-432 Warszawa
www.silownia-sf1.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 693 20 35 42 

 

REGULAMIN PRO-FITNESS SF1

 

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

 

WZÓR UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 

GODZINY OTWARCIA

Z OBŁUGĄ RECEPCJI

 

pon-pt:     11:00 - 15:30                        16:00 -  21:30

 

sb-ndz:       NIECZYNNE

 

GODZINY OTWARCIA

Z SAMODOSTĘPEM

 

pon-pt:     6:30 - 21:30                        

sb:              8:00  -  20:00

 

ndz:            NIECZYNNE

Poleć nas znajomym

 

wypelniacz poziomy