logo

Regulamin treningów personalnych

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:

-braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,

-zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go

2. Trenujący jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

3. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Trenującego podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W powyższym przypadku treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

4. Trening trwa 60 minut. Trenujący jak i Trener zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. Zaleca się aby Trenujący zjawił się 15 min wcześniej w celu przygotowania się do treningu.

5. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Trenującego i Trenera z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu umówionego treningu na 24 godziny przed rozpoczęciem treningu lub się na nim nie pojawi, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony. W przypadku kiedy Trener w czasie nie krótszym niż 24 godziny przed umówionym treningiem nie poinformuje Trenującego o odwołaniu treningu, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

6. W przypadku niepojawienia się klienta na umówionym treningu personalnym, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.

7. W przypadku niepojawienia się trenera na umówionym treningu personalnym, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

8. W przypadku spóźnienia się klienta na trening personalny, czas spóźnienia może zostać odliczony od regulaminowego czasu treningu.

9. Płatność za treningi jest dokonywana gotówką lub kartą płatniczą u trenera lub na recepcji. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.

10. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.

11. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

12. Pakiety treningowe (4, 8, i 12 zajęć) są ważne 1 miesiąc od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odsprzedać innej osobie.

13. Pakiety treningowe (16 i 24 zajęć) są ważne 2 miesiące od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odsprzedać innej osobie.

14. Trenujący winien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie (kategorycznie zabronione jest trenowanie w klapkach), sportowe spodnie (dresy), sportowa koszulka.

15. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

16. Trenujący ma obowiązek stosowania się do regulaminu klubu PRO-FITNESS SF1

17. PRO-FITNESS SF1 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Łukasz Izdebski F.U.H. PRO-FITNESS SF1, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kowelskiej 10, 03-432, NIP 8211414760 (zwana dalej: „Firmą).
 2. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  5. PESEL
  6. wiek
  7. aktywność względem poszczególnych projektów,
  8. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług.
 1. Cele przetwarzania danych
  1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  3. organizowanie eventów, warsztatów i spotkań edukacyjnych, 
 1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. 
 1. Użytkownik korzysta z następujących praw:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

 1. Przechowywanie danych
  1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Dane odbiorców mailingów informacyjnych i reklamowych przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
  3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

   Akceptujemy karty sportowe

 

kart fitsport kart fitprofit

 kart multisportLogo Gymsteer

ikona pzu sport przezroczyste tlo 01

 

Akceptujemy także karty płatnicze 

 

platnicze

 

 

 

PRO FITNESS SF1

ul.Kowelska 10
03-432 Warszawa
www.silownia-sf1.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 693 20 35 42 

 

Polityka prywatności

Regulamin treningów personalnych

Regulamin

      GODZINY OTWARCIA:

 

pon-pt:     11:00 - 21:30

 

(15:30 - 16:00 PRZERWA TECHNICZNA)


sobota:    10:00 - 18:00

       niedziela  NIECZYNNE

Poleć nas znajomym

 

wypelniacz poziomy